Cele

"Sztuka to wielkie ucho i wielkie oko świata: słyszy i widzi - i ma zawstydzić, drażnić, budzić sumienie. "

Celem Fundacji jest propagowanie kultury i sztuki, ochrona zabytków oraz animacja przedsięwzięć kulturalno - artystycznych, stworzenie miejsca spotkań i platformy dla twórczej wymiany myśli i działań artystycznych. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:


1. Organizację wystaw artystów polskich i zagranicznych

2. Organizację plenerów artsytycznych, spotkań literackich, koncertów, wernisaży, wykładów, odczytów, seminariów poświęconych teorii   i historii sztuki, dziedzictwu kulturowemu, obyczajowości, zabytkom.

3. Ochronę dziedzictwa kulturowego.

4. Organizację edukacyjnych działań kulturalnych w tym: indywidualną promocję artystów z regionu i młodych talentów, wspieranie zespołów amatorskich, promocję turystyczną regionu.

5 Realizację projektów o charakterze społeczno kulturalnym, w tym spotkań kultury i biznesu mających na celu wykreowanie dróg kontaktu ludzi ze sfery biznesu z młodymi twórcami i artystami.

6. Współpracę z analogicznymi instytucjami oraz galeriami z krajów Unii Europejskiej umożliwiająca zaistnienie utalentowanym artystom na rynku międzynarodowym.

7. Gromadzienie dóbr kultury.

8. Propagowanie wiedzy o sztuce, kulturze i obyczajach poprzez publikację i wydawnictwa.