O fundacji

"Życie ze sztuki dla sztuki - to dopiero prawdziwa sztuka. "

Fundacja Forum Staniszów od ośmiu lat zajmuje się propagowaniem twórczości artystów związanych z Dolnym Śląskiem i Kotliną Jeleniogórską oraz ochroną dziedzictwa kulturowego. Kotlina Jeleniogórska to nie tylko zagłębie wyjątkowych na skalę europejską przykładów architektury rezydencjonalnej, ale również istotny ośrodek współczesnego życia artystycznego. 

Twórczość licznie osiadłych na tym terenie artystów plastyków, kompozytorów, muzyków, literatów pozostaje nie tylko w żywym kontakcie z sięgającą XIX wieku tradycją karkonoskiej kolonii artystycznej, ale przede wszystkim uczestniczy w istotnym procesie budowy teraźniejszej kulturowej tożsamości tego regionu. Zadaniem Fundacji Forum Staniszów jest jej wspieranie, propagowanie oraz dokumentacja.